Innowacyjna technologia przewiertów sterowanych pozwala na skuteczne zainstalowanie przewodów metodą bezwykopową w miejscach nerwalgicznych – pod drogami, torowiskami, chodnikami, rzekami czy rowami. W terenach, gdzie zabudowa i zagospodarowanie terenu jest już na wysokim poziomie, metoda przewiertów sterowanych jest nieporównywalnie szybsza, skuteczniejsza i wielokrotnie tańsza od tradycyjnej metody wykopowej.

Jako specjaliści, wykonanie przewiertu dzielimy na trzy etapy:
Etap I:
Wykonanie przewiertu pilotażowego po uzgodnieniu z klientem lub na podstawie gotowego projektu. Podczas tej operacji, korzystając ze specjalistycznych systemów lokalizacji, otrzymujemy dokładne informacje o miejscu w którym wykonujemy przewiert. Dzięki temu znacząco minimalizujemy istniejące ryzyko uszkodzenia istniejących już mediów podziemnych takich jak instalacje elektryczne, gazowe czy wodociągowe lub kanalizacyjne.
Etap II:
Dobieramy oraz zakładamy odpowiedni rozwiertak do rozwiercenia otworu pod zaciągany przewód. Musi on być zawsze większy od średnicy dobranej rury osłonowej. Podczas tego etapu należy być wyjątkowo ostrożnym, by nie uszkodzić innych, zainstalowanych już mediów. Etap ten należy poprzeć solidnymi obliczeniami.
Etap III:
Przeciągamy medium rozwierconym już otworem. Po wciągnięciu odcinka przewodu z rurą osłonową zakańczamy przewiert.

Do czego wykorzystujemy przewierty sterowane?:
– Przeciski pod drogami
Praktycznie każda dzisiejsza inwestycja wiąże się z ingerencją w tereny miejskie bądź zabudowane, na których istnieje już utworzona siatka dróg i chodników oraz zainstalowane media. Dzięki tej technologii występuje możliwość pracy bez naruszania istniejącej już struktury i ominięcie przeszkód.
– Przewierty horyzontalne HDD
Jest to bezwykopowa metoda instalacji nowych lub modernizacja/rewitalizacja podziemnych, istniejących już instalacji. Powyższa metodyka sprawdzi się w różnorodnych rodzajach gruntu oraz nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach, gdzie na zaplanowanej trasie znajdują się przeszkody. Wszystko to jest możliwe do osiągnięcia, ponieważ posiadana przez nas maszyna pozwala na osiągnięcie dokładności nawet do kilku centymetrów. Przewierty horyzontalne nie wymagają wykonywania głębokich wykopów i są w pełni przeprowadzane z poziomu terenu. Główną zaletą jest brak potrzeby dużego placu budowy – wystarczy zagospodarowanie terenu do wjazdu i ulokowania maszyny. Kolejną superlatywą jest możliwość prowadzenia prac nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych oraz fakt, że aktualny poziom wód gruntowych ma mały wpływ na przebieg pracy. Należy również wspomnieć, że przewierty horyzontalne HDD nie powodują żadnych wypiętrzeń gruntów – teren nad wykopem pozostaje w stanie nienaruszonym.
– Oraz w każdym wypadku, w którym nie chcemy naruszać terenu zewnętrznego

Dodatkowo oferujemy zgrzewanie doczołowe rur. Firma WJAP jest zaopatrzona w zgrzewarkę, której wykonywana praca spełnia najwyższe kryteria jakości, jest honorowana podczas realizowania każdej inwestycji oraz zgodna z obecnie występującymi normami.